Moj Zagreb

Prijavite, pregledajte ili komentirajte nepravilnosti

(npr. divlji deponiji otpada, začepljeni slivnici, rupe na cesti...)
Upišite naziv ulice i kućni broj
Besplatna linija za građane: 0800 2554

Kako prijaviti problem

1 upišite ulicu u tražilicu
2 pronađite lokaciju na karti i označite ju klikom miša
3 popunite podatke o uočenom problemu
4 prijava će biti obrađena i obavjestit ćemo Vas o sljedećim koracima

Najnovije prijave

Ostalo

Gdje Ulica Ive Mallina

Kada 29.09.2016 22:33

Ceste/Javne površine

Gdje Sesvete

Kada 29.09.2016 20:54

Ceste/Javne površine

Gdje Zelengorska ulica

Kada 29.09.2016 20:01

Ceste/Javne površine

Gdje Ulica Ivice Lovinčića

Kada 29.09.2016 16:14

Ceste/Javne površine

Gdje Savska cesta

Kada 29.09.2016 16:10

Ceste/Javne površine

Gdje Samoborska cesta

Kada 29.09.2016 14:11

Ceste/Javne površine

Gdje Avenija Marina Držića

Kada 29.09.2016 10:04

Ceste/Javne površine

Gdje Drežnik

Kada 29.09.2016 10:00

Ceste/Javne površine

Gdje Ulica grada Vukovara

Kada 29.09.2016 09:59