Moj Zagreb

Prijavite, pregledajte ili komentirajte nepravilnosti

(npr. divlji deponiji otpada, začepljeni slivnici, rupe na cesti...)
Upišite naziv ulice i kućni broj
Besplatna linija za građane: 0800 2554

Kako prijaviti problem

1 upišite ulicu u tražilicu
2 pronađite lokaciju na karti i označite ju klikom miša
3 popunite podatke o uočenom problemu
4 prijava će biti obrađena i obavjestit ćemo Vas o sljedećim koracima

Najnovije prijave

Ostalo

Gdje Lastovska ul.

Kada 20.08.2017 09:35

Zelene površine

Gdje Zagreb

Kada 20.08.2017 09:19

Zelene površine

Gdje Dubravkin put

Kada 19.08.2017 22:15

Zelene površine

Gdje Dubravkin put

Kada 19.08.2017 22:13

Zelene površine

Gdje Dubravkin put

Kada 19.08.2017 22:11

Zelene površine

Gdje Dubravkin put

Kada 19.08.2017 22:08

Zelene površine

Gdje Dubravkin put

Kada 19.08.2017 22:07

Smeće

Gdje Ulica Svetog Mateja

Kada 19.08.2017 21:06

Smeće

Gdje Ulica Svetog Mateja

Kada 19.08.2017 21:04