Moj Zagreb

Prijavite, pregledajte ili komentirajte nepravilnosti

(npr. divlji deponiji otpada, začepljeni slivnici, rupe na cesti...)
Upišite naziv ulice i kućni broj
Besplatna linija za građane: 0800 2554

Kako prijaviti problem

1 upišite ulicu u tražilicu
2 pronađite lokaciju na karti i označite ju klikom miša
3 popunite podatke o uočenom problemu
4 prijava će biti obrađena i obavjestit ćemo Vas o sljedećim koracima

Najnovije prijave

Zelene površine

Gdje Kapucinska ulica

Kada 19.02.2017 15:45

Smeće

Gdje Ulica Cvijete Zuzorić

Kada 19.02.2017 13:06

Ostalo

Gdje Hrgovići ulica

Kada 18.02.2017 20:14

Ostalo

Gdje Pavlenski put

Kada 18.02.2017 16:04

Smeće

Gdje Ožujska ulica

Kada 17.02.2017 17:00

Ceste/Javne površine

Gdje Trsatska ulica

Kada 17.02.2017 14:16

Ceste/Javne površine

Gdje Bolnička cesta

Kada 16.02.2017 16:23

Ostalo

Gdje Borongajska cesta

Kada 16.02.2017 13:28

Smeće

Gdje Bolnička cesta

Kada 16.02.2017 13:03