Moj Zagreb

Prijavite, pregledajte ili komentirajte nepravilnosti

(npr. divlji deponiji otpada, začepljeni slivnici, rupe na cesti...)
Upišite naziv ulice i kućni broj
Besplatna linija za građane: 0800 2554

Kako prijaviti problem

1 upišite ulicu u tražilicu
2 pronađite lokaciju na karti i označite ju klikom miša
3 popunite podatke o uočenom problemu
4 prijava će biti obrađena i obavjestit ćemo Vas o sljedećim koracima

Najnovije prijave

Smeće

Gdje Ulica Tome i Petra Erdödyja

Kada 23.09.2017 20:45

Ceste/Javne površine

Gdje Avenija Većeslava Holjevca

Kada 23.09.2017 12:36

Ceste/Javne površine

Gdje Ulica Savezne Republike Njemačke

Kada 23.09.2017 12:35

Ceste/Javne površine

Gdje Radnička cesta

Kada 23.09.2017 12:34

Ceste/Javne površine

Gdje Širolina ulica

Kada 23.09.2017 12:31

Ceste/Javne površine

Gdje Avenija Marina Držića

Kada 23.09.2017 06:34

Ceste/Javne površine

Gdje Ulica grada Vukovara

Kada 22.09.2017 18:38

Ceste/Javne površine

Gdje Ul. Ravnice VII

Kada 22.09.2017 18:09

Smeće

Gdje Budanjščak

Kada 22.09.2017 14:11