Moj Zagreb

Prijavite, pregledajte ili komentirajte nepravilnosti

(npr. divlji deponiji otpada, začepljeni slivnici, rupe na cesti...)
Upišite naziv ulice i kućni broj
Besplatna linija za građane: 0800 2554

Kako prijaviti problem

1 upišite ulicu u tražilicu
2 pronađite lokaciju na karti i označite ju klikom miša
3 popunite podatke o uočenom problemu
4 prijava će biti obrađena i obavjestit ćemo Vas o sljedećim koracima

Najnovije prijave

Ostalo

Gdje Importanne prolaz

Kada 26.05.2017 15:40

Ceste/Javne površine

Gdje Ulica Ive Mallina

Kada 26.05.2017 15:32

Ceste/Javne površine

Gdje Ulica Gupčeva zvijezda

Kada 26.05.2017 15:31

Zelene površine

Gdje Šumečanski put

Kada 26.05.2017 13:34

Zelene površine

Gdje Strojarska cesta

Kada 26.05.2017 11:33

Ostalo

Gdje Rebro

Kada 26.05.2017 09:27

Ceste/Javne površine

Gdje Hrgovići

Kada 26.05.2017 07:51

Ostalo

Gdje Sveti Duh

Kada 25.05.2017 20:25

Zelene površine

Gdje Prisavlje

Kada 25.05.2017 18:07