Moj Zagreb

Prijavite, pregledajte ili komentirajte nepravilnosti

(npr. divlji deponiji otpada, začepljeni slivnici, rupe na cesti...)
Upišite naziv ulice i kućni broj
Besplatna linija za građane: 0800 2554

Kako prijaviti problem

1 upišite ulicu u tražilicu
2 pronađite lokaciju na karti i označite ju klikom miša
3 popunite podatke o uočenom problemu
4 prijava će biti obrađena i obavjestit ćemo Vas o sljedećim koracima

Najnovije prijave

Ceste/Javne površine

Gdje Pločanska ulica

Kada 23.10.2016 14:32

Ceste/Javne površine

Gdje Topnička ulica

Kada 23.10.2016 09:24

Ostalo

Gdje Selčinska ulica

Kada 22.10.2016 12:05

Ceste/Javne površine

Gdje Kružna ulica

Kada 21.10.2016 14:09

Ceste/Javne površine

Gdje Ulica Mije Šiloboda Bolšića

Kada 21.10.2016 12:33

Ceste/Javne površine

Gdje Radmanovačka ulica

Kada 21.10.2016 11:09

Ceste/Javne površine

Gdje Radmanovačka ulica

Kada 21.10.2016 10:58

Ceste/Javne površine

Gdje Trg bana Josipa Jelačića

Kada 21.10.2016 10:45

Smeće

Gdje Planinska ulica

Kada 21.10.2016 09:51