Moj Zagreb

Prijavite, pregledajte ili komentirajte nepravilnosti

(npr. divlji deponiji otpada, začepljeni slivnici, rupe na cesti...)
Upišite naziv ulice i kućni broj
Besplatna linija za građane: 0800 2554

Kako prijaviti problem

1 upišite ulicu u tražilicu
2 pronađite lokaciju na karti i označite ju klikom miša
3 popunite podatke o uočenom problemu
4 prijava će biti obrađena i obavjestit ćemo Vas o sljedećim koracima

Najnovije prijave

Smeće

Gdje Kornatska ulica

Kada 07.12.2016 18:46

Ceste/Javne površine

Gdje Rolerska staza

Kada 07.12.2016 17:49

Ceste/Javne površine

Gdje Ježevska ulica

Kada 07.12.2016 17:48

Ceste/Javne površine

Gdje Bolnička cesta

Kada 07.12.2016 15:17

Smeće

Gdje Ulica Antuna Šoljana

Kada 07.12.2016 13:40

Ceste/Javne površine

Gdje Vrabečak

Kada 07.12.2016 12:10

Ceste/Javne površine

Gdje Maksimirska cesta

Kada 07.12.2016 11:04

Ceste/Javne površine

Gdje Vrhovčev vijenac

Kada 06.12.2016 22:42

Ostalo

Gdje Ulica Stjepana Ljubića Vojvode

Kada 06.12.2016 16:45