Moj Zagreb

Prijavite, pregledajte ili komentirajte nepravilnosti

(npr. divlji deponiji otpada, začepljeni slivnici, rupe na cesti...)
Upišite naziv ulice i kućni broj
Besplatna linija za građane: 0800 2554

Kako prijaviti problem

1 upišite ulicu u tražilicu
2 pronađite lokaciju na karti i označite ju klikom miša
3 popunite podatke o uočenom problemu
4 prijava će biti obrađena i obavjestit ćemo Vas o sljedećim koracima

Najnovije prijave

Ceste/Javne površine

Gdje Ul. Brune Bušića

Kada 23.06.2017 15:34

Ceste/Javne površine

Gdje

Kada 23.06.2017 15:33

Ceste/Javne površine

Gdje Zagrebačka cesta

Kada 23.06.2017 12:37

Ceste/Javne površine

Gdje Prolaz Jurja Ratkaja

Kada 23.06.2017 11:54

Zelene površine

Gdje Ulica Ksenije Kantoci

Kada 23.06.2017 07:33

Ceste/Javne površine

Gdje Zagrebačka cesta

Kada 23.06.2017 03:11

Ostalo

Gdje Varaždinska ulica

Kada 23.06.2017 03:01

Ceste/Javne površine

Gdje Varaždinska ulica

Kada 23.06.2017 02:55

Smeće

Gdje Horvatova ulica

Kada 22.06.2017 11:13