Moj Zagreb

Prijavite, pregledajte ili komentirajte nepravilnosti

(npr. divlji deponiji otpada, začepljeni slivnici, rupe na cesti...)
Upišite naziv ulice i kućni broj
Besplatna linija za građane: 0800 2554

Kako prijaviti problem

1 upišite ulicu u tražilicu
2 pronađite lokaciju na karti i označite ju klikom miša
3 popunite podatke o uočenom problemu
4 prijava će biti obrađena i obavjestit ćemo Vas o sljedećim koracima

Najnovije prijave

Smeće

Gdje Ilica

Kada 24.07.2017 17:15

Ceste/Javne površine

Gdje Ulica Huga Ehrlicha

Kada 24.07.2017 17:08

Smeće

Gdje Baštijanova ulica

Kada 24.07.2017 16:41

Smeće

Gdje Ul. Vrapčanska putina

Kada 24.07.2017 16:29

Ceste/Javne površine

Gdje Sunekova ulica

Kada 24.07.2017 15:02

Smeće

Gdje Ulica Matije Divkovića

Kada 24.07.2017 12:52

Ostalo

Gdje Ulica Matije Divkovića

Kada 24.07.2017 12:50

Ceste/Javne površine

Gdje Gornji Bukovac

Kada 24.07.2017 12:16

Ostalo

Gdje Ulica grada Gospića

Kada 24.07.2017 11:58