Moj Zagreb

Prijavite, pregledajte ili komentirajte nepravilnosti

(npr. divlji deponiji otpada, začepljeni slivnici, rupe na cesti...)
Upišite naziv ulice i kućni broj
Besplatna linija za građane: 0800 2554

Kako prijaviti problem

1 upišite ulicu u tražilicu
2 pronađite lokaciju na karti i označite ju klikom miša
3 popunite podatke o uočenom problemu
4 prijava će biti obrađena i obavjestit ćemo Vas o sljedećim koracima

Najnovije prijave

Smeće

Gdje Brestovečka ulica

Kada 17.10.2017 08:45

Smeće

Gdje Ulica Ante Starčevića

Kada 17.10.2017 08:40

Ceste/Javne površine

Gdje Dinarska ulica

Kada 17.10.2017 08:26

Ceste/Javne površine

Gdje Dinarska ulica

Kada 17.10.2017 08:24

Ceste/Javne površine

Gdje Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića

Kada 16.10.2017 21:00

Ostalo

Gdje Ulica Šandora Brešćenskoga

Kada 16.10.2017 19:32

Ceste/Javne površine

Gdje Sjevernjak

Kada 16.10.2017 15:38

Ceste/Javne površine

Gdje Bosanska ulica

Kada 16.10.2017 15:37

Ostalo

Gdje Visočička ulica

Kada 16.10.2017 14:19