Moj Zagreb

Prijavite, pregledajte ili komentirajte nepravilnosti

(npr. divlji deponiji otpada, začepljeni slivnici, rupe na cesti...)
Upišite naziv ulice i kućni broj
Besplatna linija za građane: 0800 2554

Kako prijaviti problem

1 upišite ulicu u tražilicu
2 pronađite lokaciju na karti i označite ju klikom miša
3 popunite podatke o uočenom problemu
4 prijava će biti obrađena i obavjestit ćemo Vas o sljedećim koracima

Najnovije prijave

Ceste/Javne površine

Gdje Nova cesta

Kada 30.04.2017 15:55

Ceste/Javne površine

Gdje Savska cesta

Kada 30.04.2017 15:51

Ostalo

Gdje Ulica Huberta Pettana

Kada 30.04.2017 15:47

Zelene površine

Gdje Ul. Stjepana Gradića

Kada 30.04.2017 12:15

Ceste/Javne površine

Gdje Ulica Rebro

Kada 30.04.2017 12:13

Smeće

Gdje Slavonska avenija

Kada 30.04.2017 12:11

Smeće

Gdje Ul. Ivana Sandelića

Kada 30.04.2017 08:40

Smeće

Gdje Ulica Huberta Pettana

Kada 29.04.2017 22:59

Ceste/Javne površine

Gdje Selska cesta

Kada 29.04.2017 18:27