Moj Zagreb

Prijavite, pregledajte ili komentirajte nepravilnosti

(npr. divlji deponiji otpada, začepljeni slivnici, rupe na cesti...)
Upišite naziv ulice i kućni broj
Besplatna linija za građane: 0800 2554

Kako prijaviti problem

1 upišite ulicu u tražilicu
2 pronađite lokaciju na karti i označite ju klikom miša
3 popunite podatke o uočenom problemu
4 prijava će biti obrađena i obavjestit ćemo Vas o sljedećim koracima

Najnovije prijave

Ceste/Javne površine

Gdje Mikulinci ulica

Kada 21.01.2017 09:06

Ostalo

Gdje Ulica grada Chicaga

Kada 20.01.2017 18:10

Ceste/Javne površine

Gdje Sigetje

Kada 20.01.2017 13:59

Ceste/Javne površine

Gdje Ulica Marina Tartaglie

Kada 19.01.2017 19:21

Smeće

Gdje Ožujska ulica

Kada 19.01.2017 15:33

Ceste/Javne površine

Gdje Trg Marka Marulića

Kada 19.01.2017 12:02

Ceste/Javne površine

Gdje Oboj

Kada 19.01.2017 11:03

Ceste/Javne površine

Gdje Varaždinska ulica

Kada 19.01.2017 10:26

Ceste/Javne površine

Gdje Brazilska ulica

Kada 19.01.2017 09:53